Noc sokoloven

Noc sokoloven 2016 - v Pátek 23.září

Stejně jako loni i letos plánujeme uskutečnit celorepublikový den s historií a architekturou Sokola - den se sokoly v sokolovnách.

Tuto akci opakujeme díky pozitivní zpětné vazbě z jednot, bez jejichž ochoty a nadšení by tato akce nebyla tím, čím byla.

Jednoty, které se chystají opět připojit, ale i noví zájemci se více informací dočtou v manuálu pro jednoty.

Noc sokoloven 2015

Dne 11.září 2015 proběhl první ročník Noci sokoloven, které se zúčastnilo 80 sokolských jednot po celé České republice. Rok 2015 byl vyhlášen i Rokem sokolské architektury. Tomuto tématu se věnovala např. příloha časopisu Sokol Vzdělavatelské listy, ale i župa Jana Podlipného vydala speciální číslo zaměřené na župní sokolovny.

Kalendář akcí


Časopis Sokol