U nás v Sokole

V roce 2016 se uskuteční setkání v České Brodě ve dnech 27.-29.5.2016

Podzimní termín 30.9. - 1.10.2016 zůstává zatím volný.

Přihláška a program na rok 2016 zde

Komise pobytu v přírodě OV ČOS stojí již za celou řadou zrealizovaných projektů (třináct sletových vrchol, Sokolské vrcholy, Expedice Kameny, Sokolské cesty, aj.). Pravidelná setkávání členů Sokola, jejich rodinných příslušníků a příznivců se stala v minulých letech vítanou společenskou událostí.

Po úspěšném XV. všesokolském sletu přichází komise pobytu v přírodě s dalším mezisletovým projektem (pro období 2013-2017), tentokrát s názvem U NÁS V SOKOLE.

K hlavním záměrům projektu patří propagace sokolské činnosti v jednotách a župách, a také zahájení spolupráce Sokola s dalšími lokálními subjekty.

Cílem je umožnit zapojeným jednotám nebo župám představit se sokolské i ostatní veřejnosti v jednotě či župě programem, který bude co nejvýstižněji vyjadřovat samotný název projektu - U NÁS V SOKOLE.

Programová část projektu skýtá nepřebernou nabídku činností, které je možné představit. Půjde vždy o volbu mezi rozličnými tématy, která se vhodně zařadí do víkendového programu.

Jedná se o témata z oblasti kulturně poznávací, tělovýchovné a sportovní, společenské, vzdělávací a jiné.

Akce tohot typu se konají dvakrát ročně - na jaře a na podzim.

V letošním roce se setkání mělo na jaře konat v termínu 27.5. - 29.5.2016 v Ostravě. To bylo však v březnu zrušeno. Komise PP proto požádala uspořádání v tomto termínu T.J. Sokol Český Brod, která tuto akci připravovala pro letošní podzimní termín. Ta požadavku komise obětavě vyhověla a připravila velmi zajímavý program.

Podzimní termín 30.9.-1.10.2016 zůstává zatím volný.

Kalendář akcí


Časopis Sokol