Oslava památného dne 8. října

Oslava památného dne 8. října

Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí po řekách. Sokolové po celé republice oslaví tradiční Památný den sokolstva 8. října, i když kvůli epidemiologickým opatřením v značně omezeném rozsahu. Památný den sokolstva je připomínkou tisíců obětí sokolů a sokolek svých v boji za svobodu, samostatnost a demokracii. Od roku 2019 je oficiálním významným dnem České republiky.

Památný den Sokolstva

Památný den Sokolstva

Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí po řekách. Sokolové po celé republice oslaví tradiční Památný den sokolstva 8. října, i když kvůli epidemiologickým opatřením v značně omezeném rozsahu. Památný den sokolstva je připomínkou tisíců obětí sokolů a sokolek svých v boji za svobodu, samostatnost a demokracii. Od roku 2019 je oficiálním významným dnem České republiky.

Pomozte zachránit sokolovnu v Radoškově

Pomozte zachránit sokolovnu v Radoškově

Župa Pernštejnská prosí veřejnost o pomoc při záchraně sokolovny v Radoškově na Tišnovsku.

"Před třemi lety sokolská jednota v Přibyslavicích znovu začala křísit činnost Sokola ve svém regionu. Díky velkému úsilí se podařilo obnovit pravidelnou činnost, přišly i výsledky ve sportovní i společenské činnosti. Nyní však řeší naléhavý problém s jednou ze svých dvou sokoloven, konkrétně s historickou budovou z roku 1931 v Radoškově."

Sokol v Bohumíně má tradici

Sokol v Bohumíně má tradici

Tělocvičná jednota Sokol Záblatí slaví 90. výročí slavnostního otevření budovy sokolovny v sobotu 5. září 2020 v 13:00 v sále sokolovny. Výbor jednoty srdečně zve na tuto akci členy Sokola a širokou veřejnost.

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/24929-sokolovna-je-v-zablati-centrem-deni-uz-devadesat-let.html