Historie

Sokolská župa Beskydská Jana Čapka, byla založena v roce 1921, dvaceti devíti tělocvičnými jednotami působícími na území dnešních okresů Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek a okolních měst a obcí, jako Sokolská župa Těšínská.

V roce 1925 přijala do svého názvu jméno Jana Čapka - významného sokolského činovníka, který stál u zrodu mnoha sokolských jednot na Těšínsku.

Jan Čapek byl spoluzakladatelem dobrovolnického sboru, Československých legií v Itálii v době první světové války. Padl na italské frontě, pochován byl se státními poctami v roce 1922 na orlovském hřbitově. Jan byl vůdcem tisíců a padl jako prostý vojín.

V roce 2003 změna územního uspořádání do krajů přinesla změnu uspořádání sokolských jednot. Došlo k přejmenování naší župy na Sokolskou župu Beskydskou Jana Čapka.

Současnost

V současné době je sokolská župa Beskydská Jana Čapka tvořena dvaceti jedna jednotami. Sídlo župy je v sokolovně ve Frýdku-Místku, kde se schází předsednictvo výboru.